معرفی دانشکده

معرفی دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی

ما دانشکده ای جوان و با انگیزه برای ادامه مسیری هستیم که در سال 1392 با تاسیس این دانشکده در آن قدم گذاشته ایم. دو رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت بازاریابی در مقطع کارشناسی و دو رشته مدیریت کسب و کار و کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد رشته های حال حاضر دانشکده ما را شکل می دهند. از جمله اهداف اصلی ما که مشتاقانه آن را دنبال می‌کنیم، ایجاد شبکه گسترده از اعضای هیات علمی، کارشناسان، مراکز آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه برای مشاوره و حل مشکلات واحدهای اقتصادی و تدوین طرح های کارآمد برای راه اندازی واحدهای کسب و کار به ویژه در حوزه هایی با فناوری نوین است.