آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های اساتید

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمیآیین نامه های اساتید
شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلیآیین نامه های اساتید
آئین نامه طرحهای تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاهآیین نامه های اساتید
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیآیین نامه های اساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۲)آیین نامه های اساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۱)آیین نامه های اساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هاآیین نامه های اساتید
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) به اعضای هیأت علمی دانشگاهآیین نامه های اساتید
آیین‌نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هاآیین نامه های اساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۳۹۹آیین نامه های اساتید
جدول محاسبه مقرری ارزی اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتیآیین نامه های اساتید
دستورالعمل طرح‌های پژوهانه دانشگاه کاشانآیین نامه های اساتید
شیوه نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایش های علمی بین المللی خارج از کشورآیین نامه های اساتید