آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم شرکت در کنفرانس های خارج از کشورفرم های پژوهشی دانشجویان
​راهنمای تکمیل (فرم شرکت در همایش ها و کارگاه های داخلی) در سامانه پویافرم های پژوهشی دانشجویان
فرم طرح پسا دکتری (پست داک)فرم های پژوهشی دانشجویان
فرم درخواست حمایت از فرصت مطالعاتی دانشجویان غیر بورسیه دوره دکتری به خارج از کشورفرم های پژوهشی دانشجویان
فرم تشویقی مقالاتفرم های پژوهشی دانشجویان
فرم امتیازات دانشجویان نمونه پژوهشی ۱۳۹۹فرم های پژوهشی دانشجویان
فرم امتیازات دانشجویان نمونه پژوهشی ۱۴۰۱فرم های پژوهشی دانشجویان
فرم ارزیابی طرح پسا دکترا توسط داورفرم های پژوهشی دانشجویان
فرم خلاصه اطلاعات طرح پژوهشیفرم های پژوهشی اساتید
فرم پیشنهاد طرح شرکت بهینه سازی مصرف سوختفرم های پژوهشی اساتید
فرم های درخواست پژوهانهفرم های پژوهشی اساتید
فرم سفر علمی اساتید (قبل از سفر- خارج از کشور)فرم های پژوهشی اساتید
فرم سفر علمی اساتید (بعد از سفر- خارج از کشور)فرم های پژوهشی اساتید
فرم گزارش شرکت اساتید در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشورفرم های پژوهشی اساتید
فرم سفر علمی اساتید (داخل کشور)فرم های پژوهشی اساتید
گزارش نهایی طرح پژوهشی اساتیدفرم های پژوهشی اساتید
فرم ارزیابی طرح پژوهشی توسط داور- بعد از اجرای طرحفرم های پژوهشی اساتید
فرم ارزیابی طرح پژوهشی توسط داور- قبل از اجرای طرحفرم های پژوهشی اساتید
فرم درخواست فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمیفرم های پژوهشی اساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۴۰۱فرم های پژوهشی اساتید